Ești Sănătos

Lista persoanelor fizice scutite de plata contributiei la sanatate in Romania. Cine beneficiaza de asigurare fara sa plateasca

romanii pot verifica online daca au asigurare de sanatate a fost lansata o aplicatia prin care romanii pot verifica daca apar in sistemul cass sS6

În România, există câteva categorii de persoane fizice care beneficiază de asigurare de sănătate fără a plăti contribuţia aferentă.

Sunt 19 astfel de categorii pe care le enumerăm mai jos:

1.copiii care au vârsta până la vârsta de 18 ani sau tinerii cu vârste între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti.

În situaţia în care realizează venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară ori venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru aceste venituri datorează însă contribuţie.

2.tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului (dacă realizează venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste salariul minim ori venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru aceste venituri datorează contribuţie);

3.soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

4.persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile privind persecutarea din motive politice, deportate în străinătate, veteranii de război, invalizi şi văduve de război, etc.

5. persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr.448/2006;

6.bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate până la vindecarea respectivei afecţiuni;

7.femeile însărcinate şi lăuzele;

8.pensionarii, pentru veniturile din pensii, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;

9.persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;

10.persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru indemnizaţiile aferente certificatelor medicale;

11.persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile băneşti;

12. persoanele care se află în concediu de acomodare ca urmare a adoptiei sau în concediu pentru creşterea copilului;

13.persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit legii privind venitul minim garantat, pentru aceste drepturi băneşti;

14.persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, persoanele reţinute, arestate sau deţinute precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;

15.străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;

16.personalul monahal al cultelor recunoscute

17. cetăţenii români, victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;

18.voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat

19. până la 31 decembrie 2028 sunt scutiţi şi angajatii din construcţii cu condiţia respectării anumitor condiţii.

Mai multe categorii de persoane bolnave se pot adresa unor autorități ale statului pentru a putea obține diverse scutiri, dar și o serie de gratuități.

Spre exemplu, este dreptul paciențiilor care suferă de cancer să depună un dosar pentru obținerea unui certificat de încadrare în grad de handicap. 

Certificatul de încadrare în grad de handicap nu se acordă tuturor cazurilor oncologice. Cazurile grave sau cele cu boli asociate având prioritate. Pentru obținerea unui astfel de certificat trebuie întocmit un dosar care intră în analiza unei comisii.

Mai multe categorii de bolnavi pot obține scutiri la taxe, impozite și la contribuția de sănătate

După obținerea certificatului, persoana respectivă e scutită de la plata impozitului pe clădire și pe teren, beneficiază de gratuitate pe transportul în comun.

 

De asemenea, acești bolnavi oncologici sunt scutiți de taxe precum: scutire de la impozitul pe venituri din salarii și indemnizații de natură salarială, scutire de la impozitul pe venituri realizate din pensii, activități independente, activități agricole, scutire de la plata rovinietei (persoane cu handicap deținătoare de autoturism, precum și persoanele care le au în întreținere), scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflat în proprietate sau coproprietate, scutire de la taxa hotelieră.

Vedeți AICI ce scutiri pot obține bolnavii de cancer și cum.

Potrivit legii, categoriile de persoane fizice care beneficiază de asigurare de sănătate fără a plăti contribuţia aferentă sunt și bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate până la vindecarea respectivei afecţiuni.

Puteți vedea care sunt categoriile de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei AICI.

 Pacienții bolnavi de diabet ar putea beneficia de anumite scutiri, dar numai după ce o comisie se pronunță.

Scutiri de impozite se dau, în funcţie de gradul bolii şi cât de mult a afectat aceasta persoana respectivă.

Informațiile se pot obține de la reprezentanţii DGASPC (Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului) pentru a afla de ce scutiri de impozite poate fiecare bolnav beneficia.