Ești Sănătos

Marea schimbare din farmacii! Ce trebuie să știe cei care au nevoie de antibiotice

farmacista medicine shutter

Ministerul Sănătății a făcut schimbări în ceea ce privește eliberarea antibioticelor. Potrivit unui ordin al instituției, farmaciile pot furniza antibiotice fără rețetă în anumite condiții.

Ministerul Sănătății a adus modificări semnificative în eliberarea de antibiotice și antifungice, publicând un ordin în Monitorul Oficial. Potrivit noilor reglementări, farmaciile sunt autorizate să elibereze antibiotice fără rețetă, însă tratamentul poate fi prescris doar pentru o perioadă de trei zile.

În cazul unui tratament de urgență, care nu depășește 72 de ore, farmaciștii au permisiunea să furnizeze antibiotice, dar pacienții trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere. Această declarație atestă că beneficiarul nu a ridicat o cantitate maximă din altă unitate farmaceutică pe durata aceluiași tratament.

Printre antibioticele ce pot fi obținute direct de la farmacie în doză de urgență se numără Amoxicilina, Amplicilina, Doxicilina și Oxicilina.

Prescripția medicală va fi valabilă până în ultima zi a tratamentului indicat și poate fi eliberată fracționat doar în cadrul aceleiași farmacii, cu condiția ca aceasta să raporteze zilnic aceste operațiuni.

Farmaciștii sunt obligați să respecte noile reglementări, să înregistreze toate eliberările de astfel de medicamente și să raporteze zilnic informațiile utilizând sistemul electronic de raportare dezvoltat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Ce date în plus trebuie să colecteze farmaciile?
Pentru eliberarea acestor medicamente, farmaciile trebuie să colecteze informații minime:

datele pacientului – pentru cetăţenii români şi străini cu domiciliul sau rezidenţa în România: CNP sau CID (codul de identificare al asiguratului), numele, prenumele, vârsta; pentru cetăţenii străini care nu au carte de rezidenţă: codul ţării, numărul paşaportului sau numărul cardului EU (CE), numele, prenumele, vârsta;
medicamentul eliberat, caracterizat prin: denumire comună internaţională, concentraţie, formă farmaceutică, mod de administrare, cantitate (exprimată în unităţi terapeutice);
numele şi semnătura farmacistului care a eliberat medicamentul;
diagnosticul/starea patologică;
data eliberării medicamentului.
Specialiștii avertizează asupra consumului necontrolat de antibiotice, subliniind riscul rezistenței organismului la aceste medicamente, care poate pune în pericol sănătatea și chiar viața pacienților. Noile măsuri au fost introduse pentru a reglementa și monitoriza mai strict eliberarea antibioticelor, contribuind astfel la combaterea rezistenței la antibiotice în rândul populației.