Ești Sănătos

Rugăciunea Sfintei Cruci te scapă de toate relele din viața ta. Rostește-o alături de o lumânare aprinsă

img 1

Rugăciunea Sfintei Cruci ajută la însănătoșire, dar și la îndeplinirea dorințelor. Preoții spun că te scapă de rele și alungă necazurile dacă o citești lângă o lumânare aprinsă și cu credință în suflet.

„Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta, întru acesta zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai luat moarte pe Cruce pentru păcatele noastre, că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre, că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fărădelegile noastre cele rele.

De aceea ne rugăm bunătății Tale celei nemărginite, că să ne faci și pe noi părtași sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni și morții Tale celei de viață făcătoare, pentru că să ne învrednicim, prin Darul Tău, să câștigăm și noi asemnea Ție, pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, întărindu-ne pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemultumitorii evrei.

De aceea întărește-ne, Doamne, că să putem ridică cu bucurie de astăzi înainte Crucea Ta cu deplină pocăînță. Întristarea morții Tale să o simțim, precum au simțit-o Preasfântă Ta Maică, ucenicii Tăi și mironositele femei; și ne înviază simțirile noastre cele sufleteșți, că să cunoaștem moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut și zidirile cele neînsuflețite, care s-au mișcat la răstignirea Ta; cum Te-a cunoscut tălharul cel credincios și, rugându-ți-se, l-ai primit în Răi.

Da-ne, Doamne, și nouă, darul Tău, precum ai dat atunci tălharului, și iartă păcatele noastre pentru Sfintele Tale Patimi, și ne primește prin pocăînță împreună cu el în Răi, că un Dumnezeu și Ziditor ce ne eșți. Asemenea fă cu toți creștinii, vii și morți precum se roagă ție în toate zilele Sfânta Biserica și le lasă lor toate păcatele și-i învrednicește pe ei de Împărăția Ta și să vadă Lumina Ta și să mărească slavă Ta. Ne închinăm Crucii Tale, Hristoase, și zicem către Dansa: mărire Ei pentru dragostea ta.

Bucură-te preacinstita Cruce a lui Hristos, că prin ține s-a mantuit lumea,ridicând asupra ta pe Iisus țintuit. Bucură-te, pom preamărit, pentru că Tu ai ținut rodul vieții ce ne-a mantuit din moartea păcatului.

Bucură-te toiahul cel tare ce ai sfărâmat ușile iadului. Bucură-te cheia împărătească ce ai deschis ușa Raiului. Ne bucurăm și noi pentru că vedem pe vrăjmașii Tăi surpati jos, iar pe prietenii Tăi că împărătesc în ceruri. Pe vrăjmașii Tăi biruiti de puterea Ta, iar pe creștinii ce ți se închină inarmai cu puterea Ta.

O, Rastignitul meu Hristoase, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipari, câte batjocuri și necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru că să ne dai nouă pildă de adevărată răbdare! De aceea cum putem noi să fugim de Cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să ne pară grele chinurile văzând pe Stăpânul nostru că le iubește și le cere și le socotește Lui de mare cinste?

Rușine ne este, cu adevărat, de ne vom întrista de relele ce ne pricinuiesc oamenii, sau de ispitele ce ne aduc duhurile rele, trupul și gândurile noastre cele rele, sau pentru sărăcia și bolile ce ne vin din voia lui Dumnezeu, deoarece acestea toate le trimite pentru că să ne apropie mai mult de El; pentru că să-L slăvim și să ne pedepsim în această viață pentru binele nostru, pentru că să ne odihnim cu mai multă mărire întru împărăția Lui cea veșnică.

Și de vreme ce este așa, înmulțește-ne, Doamne, ostenelile, ispitele și durerile, dar să ne înmulțești împreună și să ne prisosesti și răbdarea și puterea, că să putem răbda toate care ni se pot întâmplă. Pentru că recunoaștem că suntem neputincioși de nu ne vei întări, orbi de nu ne vei lumina, legați de nu ne vei dezlega, fricoși de nu ne vei face îndrăzneți, răi de nu ne vei preface în buni, pierduți de nu ne vei ierta, robi de nu ne vei răscumpăra cu bogată și Dumnezeiască Ta putere și cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia ne închinăm și o mărim acum și pururea și în vacii vecilor.

Amin!”