Ești Sănătos

Un singur document îți aduce sute de lei în plus la pensie. Despre ce act este vorba

bani bani 1024x768 1

Pensionarii trebuie să depună adeverințe la Casele de Pensii care să ateste că în perioada când au fost angajați au primit sporuri, prime, au făcut ore suplimentare în weekend sau pe timp de noapte. Aceste documente se depun pentru a le aduce câteva sute de lei în plus la recalculare.

Mulți pensionari trebuie să depună o serie de adeverințe dacă vor să primească o pensie mai mare la recalculare. Acestea trebuie depuse pentru calcularea veniturilor nepermanente. Aceste venituri nepermanente sunt primele, sporurile, orele muncite sâmbăta, noaptea sau suplimentar.

Aceste venituri nu au fost luate în considerare la recalcularea pensiei în cazul românilor care s-au pensionat înainte de 2001. Și nu au fost considerate nici contribuții la pensie. Astfel, pentru o pensie mărită chiar și cu câteva sute de lei, pensionarii sunt obligați să depună aceste adeverințe personal la Casele de Pensii.

Pensionarii pot depune aceste adeverințe și după 1 septembrie 2024, până la 1 martie 2025. Seniorii trebuie să aducă adeverințe de la angajatori. Ele trebuie să ateste că au primit sporuri, prime, că au făcut ore suplimentare, în weekend sau pe timp de noapte. În lipsa acestor documente, sporurile sau orele suplimentare nu vor fi luate în calcul la recalcularea pensiei.

Pentru calcularea veniturilor nepermanente până în aprilie 2001, trebuie depuisă cerere scrisă pentru adeverinta de venituri, conform Ordin Nr. 487/2021 din 31 mai 2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public, emis de Ministerul Muncii si Protecției Sociale in Monitorul Oficial nr. 609 din 18 iunie 2021.

În vederea realizării bazei de date prevăzute la art. 3 lit. b) pensionarii sistemului public de pensii pot prezenta casei teritoriale de pensii competente adeverinţe eliberate de către unitatea angajatoare ori de către deţinătorul legal al arhivei, prin care se certifică venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, spune legea.

Până în 1977, CAS s-a plătit pe salariul brut din statul de plată, care cuprindea salariul pentru orele lucrate în regie, salariul realizat în acord individual, sporurile cu caracter permanent – de vechime, condiții grele, sporurile cu caracter nepermanent adică sporul de noapte sau în sărbători. Între 1977-1990, s-a trecut de la salariul brut la salariul net (prin scăderea din salariul brut a CAS-ului și impozitului aferente). În statul de plata nu mai apar acele rețineri, plata făcânduse de către angajator. Pentru aceasta perioada ar fi necesare precizări despre modul cum se face calculul pensiei de la instituțiile statului pentru ca pensionarii sa nu fie purtați pe drumuri.